Περιστρεφόμενα κάθετα

Το κάθετα περιστρεφόμενο παράθυρο ανοίγει με περιστροφή γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα στο κέντρο των οριζόντιων εγκάρσιων τεμαχίων του πλαισίου. Αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή και ενδείκνυται σε περιπτώσεις μεγάλων χώρων και ανοιγμάτων, καθώς μπορεί να στηρίξει μεγάλα βάρη.

Περιστρεφόμενο κάθετα