Τυπολογίες Ανοιγμάτων

Mimetica

Κρυφή πόρτα

Magic Slide

Συρόμενο φύλλο χωρίς κάσσα με κρυφό μηχανισμό

Συρόμενη

Σύστημα συρόμενης επάλληλης

Techno Slide

Συρόμενη με μηχανισμό ράγας

Σύστημα Scrigno

Συρόμενη χωνευτή

Piega

Πτυσσόμενη με ασύμμετρα φύλλα
και άνοιγμα στο μέσο της κάσσας

Nova Libra

Πτυσσόμενη με δίπλωση στη μέση
και άνοιγμα στο πλάι

Rotea

Αξονική / Pivot

Duan

Δίφυλλη