Ειδικές Γεωμετρίες

Χάρη στην εξαιρετική ευελιξία της παραγωγής, μπορούμε να κατασκευάσουμε κάθε παράθυρο σε διάφορα σχήματα. Τοξωτά, κυκλικά, τραπέζια και τρίγωνα παράθυρα φέρουν όλες τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήματα των ορθογώνιων παραθύρων, αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα κάθε κτηρίου στο εσωτερικό και το εξωτερικό του.