Ανοιγο/ανακλινόμενα

Ο μηχανισμός της ανάκλισης στα παράθυρα επιτρέπει στο σπίτι σας να αναπνέει. Ο μηχανισμός κλίσης παρέχει διάφορες δυνατότητες αερισμού: περιστρέφοντας τη λαβή 180° το φύλλο ανοίγει περίπου 17 εκατοστά, ενώ με περιστροφή 135° το φύλλο μένει σε απόσταση από την κάσσα για μόνο 10-13 χιλιοστά και, ενώ το παράθυρο είναι ουσιαστικά κλειστό, μια βραδύτερη και πιο ήπια αλλαγή του αέρα λαμβάνει χώρα.