Οδηγός αγοράς ξύλινων κουφωμάτων

Η αγορά των κουφωμάτων αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην ανακαίνιση ή την κατασκευή της κατοικίας σας, και αυτό επειδή αποτελεί μια μακροπρόθεσμη λύση, από την οποία εξαρτάται σημαντικά η αξία του κτηρίου, η ποιότητα κατοίκησης και η άνεση στο εσωτερικό.

Το ξύλο αποτελεί διαχρονικά σταθερή αξία ως πρώτη ύλη στην κατασκευή κουφωμάτων για κατοικίες όλων των τύπων. Για αρκετά χρόνια, εσφαλμένες αντιλήψεις για το υψηλό κόστος τους, καθώς και η ανάγκη περιοδικής συντήρησής τους, περιόρισε αρκετά τη χρήση του, με αντίστοιχη αύξηση αλουμινίου και πλαστικού. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, νέες μέθοδοι κατασκευής, υλικά για τη συντήρηση και την περιποίηση του και πιστοποιημένοι έλεγχοι για την ποιότητα του, τα έχουν επαναφέρει δυναμικά στην αγορά, τόσο σε παραδοσιακές, όσο και σε σύγχρονες κατοικίες.

Πώς να επιλέξετε τα ξύλινα παράθυρά σας

Ακόμα και όταν έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε σε αγορά ξύλινων κουφωμάτων, η εξειδίκευση του αντικειμένου και η περιορισμένη πληροφόρηση σε συνδυασμό με την πληθώρα κατασκευαστών και εταιρειών εμπορείας, ορισμένες φορές δυσχαιρένουν την επιλογή ξύλινων κουφωμάτων. Παρόλο που η αγορά ξύλινων κουφωμάτων στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη, υπάρχουν ορισμένοι δείκτες ποιότητας με τους οποίους μπορείτε να συγκρίνετε προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές και να έχετε καλύτερη εικόνα όσον αφορά στη σχέση ποιότητας-τιμής.

Η εταιρεία μας, με εμπείρια στην κατάσκευη ξύλινων κουφωμάτων για περίπου 30 χρόνια, σας προτείνει μια σειρά από κριτήρια, που θα σας διευκολύνουν στην αναζήτηση των ξύλινων κουφωμάτων που ταιριάζουν περισσότερο σε εσάς.

Ξυλεία

Υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά στην ξυλεία των κουφωμάτων, αλλά δεν είναι όλες κατάλληλες για κάθε κλίμα. Το πεύκο, ένα από τα πιο διαδεδομένα ξύλα παγκοσμίως στην κατασκευή κουφωμάτων, είναι καταλληλότερο για ψυχρά κλίματα. Στα θερμά κλίματα έχει διαπιστωθεί ότι συμπεριφέρονται καλύτερα ξύλα που προέρχονται από νότιες χώρες, πχ. στη Νότια Ασία ή την Αφρική, όπως meranti ή iroko. Φροντίστε να ενημερωθείτε επαρκώς για τις επιλογές ξυλείας σε κάθε προμηθευτή, πιθανές αντενδείξεις ανάλογα με την τοποθεσία της οικοδομής, καθώς και εγγυήσεις για κάθε τύπο ξύλου.

Βαφή

Στη βαφή των κουφωμάτων παίζουν ρόλο τόσο η ποιότητα των πρώτων υλών όσο και ο τρόπος βαφής. Γενικά, υπάρχουν δύο τρόποι βαφής κουφωμάτων: ηλεκτροστατικά και με πιστόλι.

 • Ηλεκτροστατική βαφή

  Η ηλεκτροστατική βαφή πραγματοποιείται σε ειδικούς θαλάμους, όπου εισέρχονται τα κουφώματα και ψεκάζονται. Σε αυτή τη μέθοδο βαφής, το χρώμα φορτίζεται με ηλεκτρικό φορτίο με αποτέλεσμα να έλκεται από το γειωμένο αντικείμενο που είναι φορτισμένο με αντίθετο φορτίο. Η ηλεκτροστατική βαφή εγγυάται άριστη πρόσφυση βαφής και ομοιόμορφη κατανομή ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες επιφάνειες του ξύλου.

 • Η βαφή με πιστόλι (air-flow) είναι ο πιο παραδοσιακός τρόπος, που ακόμα χρησιμοποιείται κατά κόρον στις περισσότερες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις σύγχρονες κατασκευές πραγματοποιούνται σχετικές μετρήσεις της ποσότητας και της κατανομής της βαφής στο ξύλο, ωστόσο ο ανθρώπινος παράγοντας αυξάνει το περιθώριο λάθους σε μεγάλο βαθμό.

Η ποιότητα των πρώτων υλών βαφής καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το τελικό αποτέλεσμα και τη διάρκεια του στο χρόνο. Προτιμάτε πιστοποιημένες βαφές, φιλικές προς το περιβάλλον και ελέγξτε το χρόνο και τους όρους εγγύησης.

Πιστοποιητικά ποιότητας

Τα πιστοποιητικά είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να κατανοήσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός κουφώματος. Ευρωπαϊκά πρότυπα κατατάσσουν τα κουφώματα σε κατηγορίες με βάση ελέγχους σε ειδικά αναγνωρισμένα εργαστήρια που μετρούν τις επιδόσεις τους στην αεροπερατότητα, την υδατοστεγανότητα και την αντοχή σε ανεμοπιέσεις.

 • Αεροπερατότητα

Η αεροπερατότητα αναφέρεται στην ποσότητα αέρα που διαπερνά ένα παράθυρο ή πόρτα στην κλειστή του θέση. Η εργαστηριακή δοκιμή αεροπερατότητας βασίζεται στην ποιότητα του συστήματος στεγανοποίησης, και κατασκευής ώστε να εγγυάται ότι όλα τα ανοιγόμενα μέρη κλείνουν μαζί και πλήρως και εμποδίζουν τη ροή του αέρα κατά το πλέον δυνατό.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο για την αεροπερατότητα στα παράθυρα και στις πόρτες είναι EN 12207. Οι κλάσεις για το πρότυπο EN 12207 κυμαίνονται από την κατηγορία 0 (η χαμηλότερη) στην κλάση 4 (η υψηλότερη). Η κλάση 4 υποδεικνύει ότι το παράθυρο ή το σύστημα πόρτας έχει δοκιμαστεί κάτω από πιέσεις μέχρι 600 Pa.

 • Υδατοστεγανότητα

Η υδατοστεγανότητα των παραθύρων αναφέρεται στην ιδιότητα τους να αντιστέκονται στη διήθηση νερού. Η υδατοστεγανότητα των παραθύρων καθορίζεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο UN-EN-1027.

Η κατάταξη των παραθύρων ανάλογα με την υδατοστεγανότητα τους μετράται με το επίπεδο πίεσης, κατά το οποίο συμβαίνει η πρώτη εισαγωγή νερών. Η κλίμακα κατάταξης περιλαμβάνει 9 βαθμίδες, από 1Α (μικρότερη υδατοστεγανότητα) έως 9Α (μεγαλύτερη υδατοστεγανότητα), με το ανώτερο επίπεδο να ανταποκρίνεται σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης υπό πίεση 600 Pa. Ορισμένα κουφώματα ξεπερνούν και τη μέγιστη βαθμίδα, έχοντας τη δυνατότητα να παραμείνουν στεγανά ακόμα και σε συνθήκες τυφώνα.

 • Αντοχή σε ανεμοπιέσεις

Η αντοχή σε ανεμοπιέσεις αναφέρεται στη δομική αντοχή του παραθύρου. Είναι η ικανότητα του παραθύρου, που υπόκειται σε ισχυρές πιέσεις, όπως αυτή που προκαλείται από τον άνεμο, να διατηρεί τις ιδιότητες του και να αντέχει σε πιθανές παραμορφώσεις. Η αντοχή σε ανεμοπιέσεις ελέγχεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12211.

Το παράθυρο ταξινομείται σε κατηγορίες ανάλογα με την ένταση της πίεσης του ανέμου που ασκείται και του ποσοστού αλλοίωσης της μετωπικής όψης (από Α1 έως C5, όπου C5 η καλύτερη επίδοση σε ανεμοπιέσεις).

Θερμική άνεση

Η θερμική διαπερατότητα των υαλοστασίων, γνωστή και ως τιμή Uw, είναι το ποσοστό μεταφοράς θερμότητας (σε Watt) που συμβαίνει στο παράθυρο, προς τη διαφορά θερμοκρασίας στο σύνολο του, και εκφράζεται σε W/m²K.

Η τιμή U χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη θερμομονωτική ικανότητα παραθύρων και κρυστάλλων. Όσο η τιμή U μειώνεται, αυξάνεται η θερμομόνωση. Επομένως, χαμηλότερος συντελεστής, μικρότερο κόστος για τη θέρμανση ή την ψύξη των χώρων.

Ακουστική άνεση

Η ακουστική μόνωση των ξύλινων παραθύρων καθορίζεται από τις προδιαγραφές και τα ηχομονωτικά λάστιχα του προφίλ υαλοστασίου, και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον υαλοπίνακα που φέρει. Εάν μένετε σε περιοχή που επιβαρύνεται από ακουστική όχληση, για παράδειγμα σε βιομηχανική ζώνη ή κοντά σε αεροδρόμιο, προτιμήστε υαλοπίνακες με ακουστική μεμβράνη και παχύτερο προφίλ υαλοστασίου, για βελτιωμένη προστασία από τους θορύβους.

Εγγύηση

Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή των κουφωμάτων, αποτελεί η δυνατότητα σέρβις. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης και προτιμήστε εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να σας εξυπηρετήσουν μετά την αγορά των προϊόντων σας, σε περιπτώσεις φθοράς, βλάβης ή κακής λειτουργίας.

Η SYLOR – Wooden Solutions στο Ισραήλ

Το τελευταίο έργο μας αποτελεί μια πολυτελής ιδιωτική κατοικία στο Ισραήλ. Η κατοικία βρίσκεται στην επαρχιακή πόλη της Rosh Pina, βόρεια της λίμνης Τιβεριάδας, είναι κτισμένη σε παραδοσιακό στυλ και επενδεδυμένη με πέτρα. Το συνεργείο της SYLOR – Wooden Solutions ανέλαβε την επιμέτρηση, παράδοση και τοποθέτηση ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων ξυλείας okume σε αποχρώσεις μελί και RAL 7032 και εσωτερικών πορτών σε RAL 7032.

Το κτήριο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της κατασκευής και σύντομα θα δημοσιευθούν περισσότερες φωτογραφίες από την κατοικία ολοκληρωμένη, στα έργα μας.

Φροντίδα κουφωμάτων

   

Ακριβώς όπως τα έπιπλα, έτσι και τα παράθυρα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για τη διατήρηση τους σε άριστη κατάσταση. Το περιοδικό καθάρισμα και στη συνέχεια το πέρασμα με ειδικό συντηρητικό λάδι παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των χρωμάτων και επομένως τη διάρκεια ζωής των ίδιων των κουφωμάτων. Η συχνότητα συντήρησης εξαρτάται από τις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε τοποθεσίες με έντονη ηλιοφάνεια και σε εγγύτητα με τη θάλασσα συνιστάται φροντίδα κάθε 6 μήνες ή και συχνότερα.

Κάθε 5 και 7 χρόνια, όταν η επιφάνεια του ξύλου γίνεται θαμπή και τραχιά στην αφή, είναι αναγκαίο να προβούμε σε συντήρηση με βερνίκι. Η συχνότητα της συντήρησης ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό της έκθεσης του ξύλινου κουφώματος (θέση, άμεση και παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως, τη ρύπανση του εξωτερικού περιβάλλοντος).

Διαβάστε οδηγίες για τη συντήρηση των κουφωμάτων σας εδώ για να ολοκληρώσετε τις εργασίες μόνοι σας ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ετοιμάσουμε μια προσφορά.

Τοποθέτηση

Τόσο η επιμέτρηση όσο και η τοποθέτηση των προϊόντων μας στο χώρο σας γίνεται αποκλειστικά από τους μόνιμους εξειδικευμένους συνεργάτες μας. Το προσωπικό μας, με τη μακρά παρουσία μας στο χώρο, διαθέτει την εμπειρία και τον εξοπλισμό να εκτελέσει κάθε απαραίτητη εργασία.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Λεπτότερο προφίλ ξύλου - αλουμινίου INCANTO

Υποδεχθείτε το INCANTO!

H minimal διατομή υαλοστασίου σε συνδυασμό ξύλου - αλουμινίου αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά παραθύρων. Το νέο, αισθητά λεπτότερο προφίλ είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων, καλύτερων επιδόσεων και υψηλού design. Το INCANTO συνδυάζει τη θερμική μόνωση και την αντοχή στις καιρικές συνθήκες με ένα σχεδιασμό που αναδεικνύει κτήρια κάθε στυλ, από παραδοσιακές κατοικίες, έως σύγχρονους εργασιακούς χώρους.

Πλεονεκτήματα
 • Φωτεινότεροι χώροι, χάρη στο λεπτότερο προφίλ το οποίο με ειδική τοποθέτηση – μπορεί να κρύβεται εντελώς
 • Περισσότερες επιλογές σε ξύλα και τεχνοτροπίες φινιρίσματος, στο εσωτερικό του κτηρίου
 • Αμέτρητες επιλογές σε αποχρώσεις της παλέτας RAL και απομιμήσεις ξύλου, εξωτερικά
 • Αντοχή στο χρόνο, εξαιτίας της  επικάλυψης αλουμινίου εξωτερικά
 • Διαθέσιμες διατομές 70Χ80 και 90Χ80 χιλιοστά
 • Συντελεστής διαπερατότητας Uw έως 0,77 (υπολογισμός σε δίφυλλο παράθυρο 1230 Χ 1480 mm)

Νέο έργο: Ανακαίνιση στο σιδηροδρομικό σταθμό Τιθορέας

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε το επόμενο έργο της SYLOR – Wooden Solutions, που αφορά στην ανακαίνιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Τιθορέας! Το διατηρητέο κτήριο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Κάτω Τιθορέα, χρονολογείται από το 1904, όποτε και λειτούργησε η σιδηροδρομική γραμμή. Η ανακαίνιση του παραδοσιακού κτίσματος, γίνεται στο πλαίσιο της κατασκευής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων ΤΙΘΟΡΕΑ – ΔΟΜΟΚΟΣ.

Το έργο, προϋπολογισμού 415 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ανάδοχος εταιρεία είναι η κοινοπραξία Άκτωρ - J &P ΑΒΑΞ – ΤΕΡΝΑ. Με την ολοκλήρωσή του έργου, η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα μειωθεί σε 3,5 ώρες.

Η ομάδα της SYLOR –Wooden Solutions επισκέφθηκε χθες το εργοτάξιο για καταγραφή και υπολογισμό των εργασιών. Οι εργασίες ανακαίνισης καλύπτουν το σύνολο των παραθύρων, εξωθυρών και εσωτερικών πορτών και περιλαμβάνουν βαφή, αλλαγή μηχανισμών και ενεργειακή αναβάθμιση. Η αναβάθμιση γίνεται με σεβασμό στην ιστορικότητα του κτιρίου, και επομένως θα διατηρηθούν τα παράθυρα στην αρχική τους κατάσταση.

Δείτε περισσότερα έργα συντήρησης ξύλινων κουφωμάτων εδώ.

Νέα ιστοσελίδα για συντηρήσεις ξύλινων κουφωμάτων

sylor-syntirisi2 sylor-syntirisi1

Τώρα μπορείτε να επισκεφθείτε τη νέα μας ιστοσελίδα αποκλειστικά για συντηρήσεις ξύλινων κουφωμάτων!

Η SYLOR – Wooden Solutions είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που αναλαμβάνει ολοκληρωμένες εργασίες επισκευής και συντήρησης παλαιών κουφωμάτων γερμανικού τύπου, με προδιαγραφές και εξοπλισμό εργοστασίου παραγωγής. Το εύρος των εργασιών περιλαμβάνει συντηρήσεις σε ξυλεία, βαφές, μηχανισμούς, τζάμια και περιμετρικά λάστιχα, και μπορεί να ολοκληρωθεί στο χώρο σας. Το συνεργείο της SYLOR – Wooden Solutions αποτελείται από εξειδικευμένους τεχνίτες με εμπειρία στο αντικείμενο των ξύλινων κουφωμάτων άνω των 15 ετών. Τα άριστα υλικά, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το μεράκι της ομάδας SYLOR – Wooden Solutions εγγυώνται υψηλή ποιότητα και εγγυημένο αποτέλεσμα σε δίκαιες τιμές.

Ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα της έγκαιρης συντήρησης των ξύλινων κουφωμάτων, ζητήματα που μπορούν να παρουσιαστούν και να επηρεάσουν τη λειτουργία των κουφωμάτων σας και τις δυνατότητες αποκατάστασης των βαφών και επιδιόρθωσης των μηχανισμών, ακόμα και μετά την πάροδο χρόνων από την κατασκευή.